close

Wat kan ik met een domeinnaam?

Wat kan ik met een domeinnaam?

Het is voor niemand een verassing dat het internet een cruciale rol speelt in de hedendaagse bedrijfsvoering. Alle doelgroepen waar een onderneming mee communiceert hebben de beschikking over internet en maken daar ook in toenemende mate gebruik van. Op het gebied van domeinnamen gebeurt er ontzettend veel en ook de wet- en regelgeving is continue aan verandering onderhevig. Het is belangrijk om tijdig de juiste domeinnamen te registeren, ontwikkelingen te volgen en zodoende controle te houden op uw domeinnaamportefeuille. Zonder internet, dus zonder adequate vindbaarheid wordt zakendoen bijna onmogelijk. Maar er zijn meer redenen om een domeinnaam te laten registreren.

Redenen

De meest voor de hand liggende is natuurlijk het hebben van een domeinnaam voor een zakelijke website. Op dit moment heeft meer dan 90% van de ondernemingen in Nederland een eigen website. Maar ook is een domeinnaam te gebruiken voor een persoonlijke pagina, voor een terugkerend blog of een hobby website. Een andere zeer belangrijke reden is het gebruik van domeinnamen voor email communicatie. Sociale media hebben veel bijgedragen aan de toegenomen communicatie tussen mensen en organisaties, maar email is nog altijd zeer belangrijk. Verder kun je een domeinnaam gebruiken om bezoekers door te verwijzen naar andere services of je kunt hem registreren en parkeren om er eventueel later gebruik van te maken. Wat ook nog steeds veel gebeurt is dat er partijen zijn die domeinnamen registreren om ze later aan partijen die daar belangstelling voor hebben door te verkopen.

Juridisch

Een soms onderschat onderdeel van het werken met domeinnamen is het vastleggen van patenten, dit omdat domeinnamen en de juiste registratie ervan onderdeel zijn van de intellectuele eigendom. Een domeinnaam geeft uw organisatie namelijk een unieke plaats in de digitale wereld en logischerwijs wilt u deze positie graag houden en uitbouwen. Zeker als er aanzienlijke bedragen in de online aanwezigheid worden geïnvesteerd is een correcte juridische structuur onmisbaar. Naarmate uw organisatie groeit en uw markt groter wordt, neemt ook de zorg voor de domeinnaamportefeuille toe. Het komt erop neer dat het beheer professioneel moet worden geregeld. Vaak komt dit terecht op de ICT afdeling. Maar bent u in staat om alle relevante ontwikkelingen te volgen? Wat doet u als een derde inbreuk maakt op uw domeinnaam? Zijn alle domeinnaam ontwikkelingen wel relevant voor u? Zijn de kosten die u hiervoor maakt niet te hoog? Met het juiste beheer kunnen deze vragen allemaal goed opgelost worden.

Merkrecht

Het komt voor dat domeinnamen worden gebruikt of geclaimd door partijen die daar in de praktijk niets mee doen. Dit heeft niet alleen betrekking op de letterlijke domeinnaam, maar

ook voor variaties op de merknaam. Deze kunnen voor veel verwarring onder klanten en gebruikers zorgen. In het geval een houder van een domeinnaam niet vrijwillig afstand wil doen (bv. door middel van verkoop) dan zijn er twee opties: gebruik maken de arbitrageregeling van de SIDN of naar de rechter stappen. De arbitrageregeling geldt alleen voor domeinnamen die na januari 2003 zijn aangevraagd, verhuist of gewijzigd. Of de houder van een domeinnaam zich aan de arbitrageregeling dient te houden kunt u controleren door middel van de uitgebreide domeincheck op de site van de SIDN. Is de huidige houder niet gebonden aan deze arbitrageregeling dan is vaak een stap naar de rechter de enige oplossing.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page