• Print
close

Wat is SIDN?

Wat is SIDN?

SIDN staat voor Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, het is de organisatie die alle domeinnamen van het top level domein ‘.nl’ beheert. Dat zijn dus alle domeinnamen die eindigen op ‘.nl’. De stichting bestaat sinds 1996. Met name in de jaren ’90 groeide het gebruik van internet sterk. Om het proces van domeinregistratie goed te laten verlopen werd de stichting opgericht.

DNS

Aanvankelijk hadden internetgebruikers in de begin jaren ’90 de beschikking over een lijst met alle internetadressen. Tenminste, zo leek het, want de adressen waren uitsluitend nummers, het beheer werd een steeds ingewikkelder klus. Zo ontstond er behoeft aan een systeem om domeinnamen toe te wijzen. Daarmee werd het vandaag de dag nog steeds actieve Domaine Name System (DNS) ontwikkeld. Op deze wijze was het niet meer nodig om een (IP) nummer in te tikken, maar kon je eenvoudigweg een domeinnaam gebruiken. Dus SIDN.nl in plaats van 212.114.98.237.

Historie

De historie van de SIDN loop gelijk aan die van het ‘.nl’ domein en begint op 25 april 1986. Toen werd ‘.nl’ het eerste country code top level domein dat aan een instantie buiten de USA werd uitgegeven. Een groep technici bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) bedacht dat het slim was om het .nl -topleveldomein aan te vragen voor Nederland. De aanvraag werd goedgekeurd en ‘.nl’ was geboren. Een week later was de eerste .nl domeinnaam een feit: ‘cwi.nl’. Grappig is dat het CWI nog steeds eigenaar is van de domeinnaam godfatherof.nl.

Oprichting

In de eerste jaren na de oprichting werd met name de nadruk gelegd op de ontwikkeling van systemen, regelgeving en procedures. Zodoende werd de basis gelegd voor het hedendaagse SIDN. Door de groei en toename van het aantal .nl-domeinnamen werd het voor CWI onmogelijk om de Nederlandse domeinnamen te blijven behandelen en exploiteren. Om deze reden besloot men om samen met een aantal serviceproviders de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland op te richten. Op 31 januari 1996 ging de SIDN officieel van start, 10 jaar na de toezegging van het ‘.nl’ domein. De initiatiefnemers waren Piet Beertema, Ted Lindgreen en Boudewijn Nederkoorn. Inmiddels zijn we een aantal mijlpalen verder, op 31 januari 2011 bestond SIDN vijftien jaar en op 25 april van datzelfde jaar bestond het .nl-domein vijfentwintig jaar.

Functies van SIDN

De primaire taak van de SIDN is het zorgen voor een stabiel domein. Gebruikers moeten er zeker van zijn dat wanneer ze een domeinnaam intypen, ze ook op de juiste site terecht

komen. En dat wanneer een email wordt verstuurt deze ook daadwerkelijk bij de juiste geadresseerde aankomt. Daarnaast delen ze hun expertise en geven advies. Het .nl domein is een belangrijk domein op het internet, de kennis die is opgebouwd wordt ingezet om toegevoegde waarde te leveren aan het digitale bestaan in de breedste zin van het woord. Dat kan gaan over zaken als internetgovernance, internetveiligheid of advies over technische, juridische en beleidsmatige zaken mbt. domeinnamen en de domeinnaaminfrastructuur. Afnemers van dergelijk advies zijn bijvoorbeeld politiek, bedrijfsleven en internationale organisaties zoals het ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Ook worden tegenwoordig steeds vaker registrydiensten aangeboden aan andere topleveldomeinen zoals bijvoorbeeld .aw (Aruba) en .amsterdam. Inmiddels zijn er meer dan 5,5 miljoen geregistreerde .nl domeinnamen op het internet. En hun aantal groeit gestaag.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page