close

Ben ik eigenaar van mijn domeinnaam?

Ben ik eigenaar van mijn domeinnaam?

Domeinnamen hebben geen eigenaar. Wanneer iemand een domeinnaam registreert, betekent dit dat hij/zij voor een bepaalde periode het exclusieve gebruiksrecht van de naam krijgt. Dat blijft het geval zolang de jaarlijkse registratiekosten worden betaald. In het geval een klant niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan of wil voldoen vervalt het gebruiksrecht en kan de domeinnaam door een ander worden geclaimd.

Afschermen

Om erachter te komen wie het gebruiksrecht op een domeinnaam heeft is het voldoende om middels een aanvraag in de whois (wie is) database na te gaan wie vermeld staat als registrant (houder). Dit kan een natuurlijk persoon zijn, maar ook een bedrijf of anderszins rechtspersoon. In de openbare WHOIS van de .NL domeinen kan iedereen wel de juridische houder zien. De bijbehorende adresgegevens zijn echter afgeschermd. De gegevens zijn wel zichtbaar voor de deelnemers via een besloten gedeelte van de whois database. Ook worden de telefoon- en persoonsgegevens van de administratieve – en technische contacten afgeschermd. Een emailadres is het enige wat wel zichtbaar is. De juridische houder van het domein moet bekend zijn in verband met het eventueel tegengaan van criminele of anderszins verboden activiteiten op basis van een domeinnaam. De houder van een domeinnaam is overigens niet afhankelijk van een provider. Het is mogelijk om wanneer dan ook voor een andere provider te kiezen.

Uitzonderingen

Enkele registries, waaronder de SIDN, DNS.be en EUR-id, hebben uit privacy overwegingen een uitzondering gemaakt voor een aantal whois gegevens van .nl, .be en .eu domeinnamen. Deze gegevens worden niet allemaal weergegeven in de publieke WHOIS database. Met deze ID protect worden de WHOIS gegevens voor publieke databases afgeschermd. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Voor het laten afschermen van uw adresgegevens in de besloten WHOIS database, komen alleen partijen in aanmerking die daar zwaarwegende redenen voor hebben.

Overeenkomst

Wanneer een domeinnaam wordt geregistreerd, dan komt deze op naam te staan van de houder welke wordt ingevuld op de domeinnaam overeenkomst (ook wel het registratiecontract of het licentieformulier genoemd). Dit kan in sommige gevallen afwijken van de klantgegevens die bekend zijn. Facturen voor domeinnaam en eventueel bijbehorende diensten komen altijd terecht bij diegene die domeinnaam heeft aangevraagd. Dit geldt ook als deze niet overeenkomt met de houder van het domein.

Wijzigen

De gegevens van de houder in de whois kunnen worden aangepast. Wanneer het gaat om een adres wijziging, of een wijziging van een administratief – of technisch contactpersoon, dan kan meestal met een eenvoudige email naar de helpdesk van de provider worden volstaan. Deze aanpassingen zijn over het algemeen vrij van kosten. Wanneer de eigenaar (of de juridische houder) van een domein niet correct is, dan moet een wijziging worden aangevraagd bij de registry van de domeinnaam. Aan een dergelijke wijziging kunnen wel kosten verbonden zijn.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page